Δημιουργία προγραμμάτων σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν το σύνολο των Νοσηλευτικών εξόδων σε δίκτυο Νοσοκομειακών ομίλων και κλινικών. Συνεργασία με όλες τις κλινικές και νοσοκομεία του Εσωτερικού για νοσηλεία και ατυχήματα, καθώς και με πολλά νοσοκομεία του Εξωτερικού (ΕΕ – ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑ), είτε για νοσηλεία, είτε για δεύτερη ιατρική γνώμη.

Advertisements